Gelecek nesiller adına sürdürülebilir değer yaratmak için Yolumuz Geleceğe mottosu ile aynı yolda hep birlikte ilerliyoruz. Otokoç Otomotiv olarak geleceğe olan bu yolculuktaki yerimizi ve sorumluluğumuzu biliyor, çalışanlarımız, iş ortaklarımız, müşterilerimiz, paydaşlarımız ve ülkemiz adına, faaliyet gösterdiğimiz her alandaki ekonomik, çevresel ve sosyal sorunlar için akılcı ve kalıcı çözümlere yatırım yaparak sektör ve toplum nezdinde iyiye doğru yönelecek değişimlerin öncüsü olmaya devam ediyoruz.

OTOKOÇ OTOMOTİV


#YolumuzGeleceğe

OTOKOÇ OTOMOTİV

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları


OTOKOÇ OTOMOTİV


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

Dünyaya ve tüm paydaşlarımıza değer yaratabilmek adına yenilikçi mobilite çözümleri geliştiren, küresel ve lider referans noktası olma vizyonumuzla sürdürülebilirlik anlayışımızı şirket stratejilerimizin temeline yerleştirdik. Otokoç Otomotiv olarak geleceğimiz için sürdürülebilirlik alanında ürettiğimiz değeri artırma hedefimizle stratejilerimizi belirledik. Sürdürülebilirlik anlayışımız kapsamında dünyanın, paydaşlarımızın ve işimizin geleceğine yönelik önceliklerimize ve ihtiyaçlarımıza odaklandık. Bugünden işimizin ve dünyanın yarınına, geleceğe yönelik düşünmeye başladık. Müşterilerimizin mobilite ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmetlerle cevap verirken çok büyük ve geniş bir aile olarak bugünden yapacaklarımızın yarınlarımıza etki edeceğine inanıyoruz. Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı, dünyaya olan etkimizi azaltmak, paydaşlarımızı desteklemek ve sektörümüzün lideri olmak olan ilkeler temelinde uygulamaya devam ediyoruz.

Sürdürülebilirlik stratejimizi belirlerken önceliklendirme analizini gerçekleştirdik. Sürdürülebilirlik alanındaki standartlar ulusal ve uluslararası standartları inceleyerek konu başlıklarını içeren listeyi oluşturduk. Konu listesinin belirlenmesinin ardından e-posta ve anketler aracılığıyla iç (çalışanlar, üst yönetim)ve dış paydaşlarımızın (müşteriler, tedarikçiler, iş birlikleri ve kamu kuruluşları) değerlendirmelerini aldık. Paydaş katılımı ile belirlediğimiz öncelikler doğrultusunda hedef ve stratejimizi odak alanlarımız ile ilişkilendirdik. Çalışmalarımız sonucunda elde edilen bilgiler ve sürdürülebilirlik standartları doğrultusunda önceliklendirme matrisini oluşturduk.Toplamda 17 konudan, 9 tanesi yüksek öncelikli, 8 tanesi öncelikli konular arasına girdi.


OTOKOÇ OTOMOTİV


Otokoç Otomotiv olarak iklim kriziyle mücadele en önemli maddelerimiz arasında yer alıyor. Koç Topluluğu Karbon Dönüşüm Programı kapsamında sera gazı emisyon azaltım hedeflerimizi belirlemek üzere çalışıyoruz. Müşterilerimiz, Çalışanlarımız, Paydaşlarımız, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Enerji Yönetimi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği öncelikli konularımız arasında bulunuyor.

Sürdürülebilir bir gelecek, yalnızca çevreye yönelik çabaları değil çok daha fazlasını gerektiriyor. Eşitlik ve kapsayıcılığın oynadığı rolün farkındayız. Otokoç Otomotiv olarak tüm faaliyetlerimizi, insan odağını temel alan yaklaşımımız çerçevesinde yürütmeye büyük özen gösteriyoruz.


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ

Sürdürülebilirlik konularının yönetimi, stratejilerin belirlenmesi, hayata geçirilmesi ve performansın takip edilmesinden Sürdürülebilirlik Komitesi sorumludur. Üst yönetim ve iş birimi liderlerinin katılımıyla oluşturulan komitede, üyeler sorumluluk alanlarındaki sürdürülebilirlik faaliyetlerini kontrol ve koordine etmektedir.

Başkanlığını Finans & Mali İşler Lideri ve Teknoloji & Strateji Liderinin yaptığı Sürdürülebilirlik Komitesi, sürdürülebilirlik yönetiminden ve şirket stratejileri ile uyumlanmasından sorumludur. Sürdürülebilirlik Komitesi, sürdürülebilirliğin bütüncül bir şekilde ele alınması, strateji, hedef ve performans göstergelerinin belirlenmesi ve iş süreçlerine entegrasyonunun sağlanması amacıyla oluşturulmuştur.

Otokoç Otomotiv üst yönetiminin ve iş birimi liderlerinin katılımıyla oluşturulan komite üyeleri sorumluluk alanlarındaki sürdürülebilirlik faaliyetlerini koordine ve kontrol etmektedir. Sürdürülebilirlik Komitesinde alınan kararların uygulanması ve yönetişimden Sürdürülebilirlik ve Kalite Ekibi sorumludur. Sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında oluşturulan anahtar performans göstergeleri Sürdürülebilirlik ve Kalite Ekibi tarafından Sürdürülebilirlik Komitesine raporlanmaktadır. Her üç ayda bir kez toplanan Komite, güncel konuları ve performans sonuçlarını değerlendirerek aksiyonları planlamakta ve bir sonraki yıla ait hedefleri belirlemektedir. Sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında belirlenen öncelikli konulara yönelik dört farklı tema belirlenmiş ve her bir temaya üst yönetim & iş birimi liderliğinde sponsor atanmıştır. Sponsorlar sorumlu bulundukları temaların hedeflerine yönelik aksiyonların hayata geçirilmesini sağlamaktadır.

Teknoloji ve Strateji İş Birimi, Kurumsal Dönüşüm ve Stratejik Planlama Müdürlüğüne bağlı Sürdürülebilirlik ve Kalite Ekibi, sürdürülebilirlik stratejisinin belirlenmesi, şirket bünyesine yaygınlaştırılması, performansın geliştirilmesinden sorumludur.

Otokoç Otomotiv olarak yol haritamızı oluşturarak sürdürülebilir gelecek için önceliklerimizi belirledik. Önceliklerimiz doğrultusunda da hedeflerimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.

Kurumların sürdürülebilirlik politikalarının tüketici tercihlerini, iş modellerini, ürünleri ve hizmetleri hızla değiştirirken, mobilite alanındaki sektörleri de köklü biçimde dönüştürdüğünü görüyoruz. Otokoç Otomotiv olarak tüm bu değişimleri takip ederek kendimizi bugünden geleceğe hazırlıyoruz.